Item image

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB)

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
09:00 - 18:00
Salı:
09:00 - 18:00
Çarşamba:
09:00 - 18:00
Perşembe:
09:00 - 18:00
Cuma:
09:00 - 18:00
Cumartesi:
Kapalı
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB); beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticilerini bir çatı altında toplayarak, aralarındaki koordinasyonu gerçekleştirmek ve üyelerin gelişimini sağlamak; kimyasal katkı maddelerinin uluslararası kalite ölçülerine ve standartlarına uyumlu olarak toplum yararı doğrultusunda, dünyamızın yarınlarını, gelecek nesilleri düşünme doğrusuna paralel olarak üretmek, ilgili tüm kişi ve kuruluşlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden rehberlik yaparak tüketiciyi bilinçlendirmek amacı ile 1998 yılında kurulmuştur.

Amaçları
– Beton ve harç kimyasal katkı maddeleri üreticilerini bir çatı altında toplayarak aralarında koordinasyonu ve gelişmeleri sağlamak.
– Üretimin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.
– İlgili tüm kişi ve kuruluşlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden rehberlik yaparak tüketiciyi bilinçlendirmektir.
– Beton ve harç kimyasal katkı maddelerinin normlara uygunluğunu takip ve tetkik etmek, bu amaçla örgütlenmek.
– Beton ve harç kimyasal katkı malzemeleri ve ilgili makina ve teçhizat üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, bu konudaki gelişmeleri üyelerine duyurmak ve gerektiğinde mesleki kuruluşların bu konudaki çalışmalarına katılmak veya destek vermek.
– Katkı üretiminde kullanılan araç ve malzemelerin standartlaşması için çalışmalar yapmak.
– Üyeler arasındaki ihtilaflarda talep edildiğinde hakemlik görevinin üstlenmek.
– Üyelerin ortak ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümde rol almak, gerektiğinde resmi veya mesleki kuruluşlar nezdinde çözüm için girişimlerde bulunmak.
– Kimyasal katkı tüketicilerinin uygun fiyatlı ürün tedarik etmeleri için tedbirlerin tespit ve uygulamasına yardımcı olmak.
– Yasal olarak ulusal ve uluslararası her türlü ekonomik, teknik, istatistiksel vb. bilginin sağlanması ve üyelere ulaştırılması ve uluslararası kuruluşlarla bu amaca yönelik ilişki kurulması veya bu kuruluşlara üye olunması.