Item image

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. - Fabrika

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
08:00 - 18:30
Salı:
08:00 - 18:30
Çarşamba:
08:00 - 18:30
Perşembe:
08:00 - 18:30
Cuma:
08:00 - 18:30
Cumartesi:
08:00 - 18:30
Pazar:
08:00 - 18:30
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., 14 Temmuz 1966 yılında 30.000.000 TL sermayeli olarak Kestel/Bursa’da anonim şirket olarak kuruldu. Günümüzde hala %100 halka açık sermayeli olarak şirket kimliğini sürdürmektedir.

İlk fırın üretim hattı, 30.01.1969 yılında, 230.000 ton/yıl klinker ve 250.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli olarak devreye girdi. 1976 yılında ikinci fırın üretim hattının devreye girmesiyle, klinker üretim kapasitesi 480.000 ton/yıl ve çimento üretim kapasitesi 520.000 ton/yıl değerine ulaşmıştır. Üçüncü çimento değirmeninin devreye alınmasıyla çimento üretim kapasitesi 1.000.000 ton/yıl değerine gelmiştir. 1989 yılında artan talebin karşılanması amacıyla, ikinci fırın üretim hattının prekalsinasyonu yapılarak klinker üretim kapasitesi 840.000 ton/yıl değerine ulaştı.

1992 yılında çimento değirmenlerinde yapılan modernizasyonla çimento öğütme kapasitesi 1.200.000 ton/yıl değerine ve 1993 yılında klinkerin ezilip kek haline getirilmesi suretiyle kapasite artışı yaratan Valsli Pres ünitesinin devreye girmesiyle, toplam çimento öğütme kapasitesi 1.750.000 ton/yıl değerine ulaşmıştır. Daha sonra 1996 yılında birinci fırın üretim hattının prekalsinasyonu yapılması sonucu klinker üretim kapasitesi 1.350.000 ton/yıl ve çimento öğütme kapasitesi 1.850.000 ton/yıl değerine ulaştı. 175 ton/saat kapasiteli 4 nolu çimento değirmeni ve 10.000 tonluk çimento stok silosu ise 25 Mayıs 1999 tarihinde işletmeye kazandırılmıştır.

Günümüzde; 1.400.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesi, 2.850.000 ton/yıl çimento öğütme kapasitesi ve 31.000 tonluk çimento stok kapasitesi ile hizmet vermekteyiz. Bursa Çimento Fabrikası Türkiye’nin en gelişmiş bölgesi olan Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Türkiye’nin çimento üretiminin yaklaşık %30’u Marmara bölgesinde üretilmekte olup, Bursa Çimento, Marmara bölgesindeki çimento tüketiminin %13’ünü ve Türkiye çimento tüketiminin ise yaklaşık %4’ünü karşılamaktadır.

Termik santrallerde kömürün yanması sonucu oluşan uçucu kül, elektrostatik filtrelerde tutulmaktadır. Burada tutulan uçucu külün standartlarda belirtildiği gibi çimentoya katkı maddesi olarak katılması amacıyla, Bursa Çimento Fabrikasında uçucu kül stok silosu ve taşıma sistemi devreye alınmıştır. I nolu kül silosu ve taşıma hattı, Ekim 2001’de kurulmuş olup, 800 m3 silo kapasitesi ve 50 ton/saat dozaj kapasiteli olarak II ve III Nolu Çimento değirmenini beslemekte, II nolu kül silosu ise 1500 m3 silo kapasite ve 80 ton/saat dozaj kapasitesiyle IV nolu çimento değirmenini besleyip, katkılı çimento yapımına yardımcı olmaktadır. Elektrofiltrede tutulan uçucu külün, çimento ve betonda katkı maddesi olarak kullanılması amacıyla, Ares ve Tunçkül Tesisleri, Bursa Çimento Fabrikası bünyesine dahil edilmiştir.

Ayrıca Kütahya bölgesinde çimento talebini karşılamak üzere Kasım 2005’de 80 ton/saat kapasiteli “Kütahya Çimento Karıştırma ve Paketleme Tesisi” devreye alınmış olup tesiste, Bursa’da üretilen ve buraya getirilip stoklanan çimento, Seyitömer-Tunçbilek-Orhaneli Termik santrallerinden getirilmiş uçucu kül ile karıştırılarak, katkılı çimento üretimi gerçekleştirilmektedir.

MİSYONUMUZ
* Kuruluşundan itibaren modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan Bursa Çimento,Şirket
Kültürü olarak baz aldığı,yönetim ve organizasyonda kurumsallaşma ilkesini ;
* Ülke ekonomisine katkı,şartların elverdiği en iyi karlılığın elde edilmesi,en son teknolojik gelişmelerin
takibi ve uygulanması sureti ile , ortaklarının güvenlerinin güçlenmesi ve sahiplenme duygusunun kalıcı
hale gelmesini ;
* Küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılmasının en sağlıklı aracı , halka açık şirket felsefesinin
güzel bir örneğini teşkil eden Şirketimiz çok ortaklı sermaye yapısını idame ettirmeyi ;
* Gelişim ve değişim süreci içerisinde , küreselleşmenin getirdiği imkan ve fırsatlardan yararlanmayı ;
* Yeni ve farklı alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müşteri memnuniyetine odaklı oluşumların
içinde bulunmayı ;
* Toplumsal ve çevresel değerlere saygılı olmayı ;
* Faaliyetlerinin her aşamasında çalışanlarının yaratıcılık ve katılımcılığının teşviki ve mensubiyet
duygularının geliştirilmesini ;
Vazgeçilmez bir MİSYON olarak kabul etmiştir.

VİZYONUMUZ
* Bursa Çimento olarak ; Ulusal ve uluslararası platformda faaliyet alanlarımızda güven veren kurumsal
kültürümüz ,kimliğimiz , üretimimiz ve sermaye yapımız ile ; örnek ve saygın bir kuruluş olma imajımızı
güçlendirerek sürdürmek VİZYONUMUZDUR.