Item image

Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş.

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
08:30 - 18:30
Salı:
08:30 - 18:30
Çarşamba:
08:30 - 18:30
Perşembe:
08:30 - 18:30
Cuma:
08:30 - 18:30
Cumartesi:
08:30 - 18:00
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş., 2004 yıllında kurulmuş olup, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon yeterliliği için Genel Şartlar) standardına göre akredite edilmiştir. Akreditasyon Sertifika numaramız AB-0038-T, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlilik Belgesi Belge Numarası Y-06/031/2012, Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığından İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Yeterlik Belgesi Belge Numarası 031’dir.

Çınar Çevre Laboratuvarı, en son teknolojik gelişmeler takip ederek ve buna uygun ölçüm cihazları kullanılarak donatılmış, çevre ve İş sağlığı ve güvenliği ölçüm faaliyetleri konusunda uzman olan kadrosuyla, tarafsız ve bilimsel olarak hizmet vermektedir.

Temel hizmetlerimizi özetleyecek olursak:
– Ülkenin yeraltı ve yer üstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, toprağın kirlenmesinin önlenmesi, Arıtma çamurlarının düzenli depolanması ve atık yağların kategorilerinin belirlenmesi amacı ile Çevre Mevzuatları ve kalite kapsamında, Su, Atık Su, Deniz Suyu, Havuz Suyu, Atık, Toprak, Arıtma Çamuru, Sediment, Atık Yağ, İzolasyon Sıvıları numune alma ve fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizleri ve raporlanması.
– Sanayi ve enerji üretim tesislerinin faaliyeti sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonları ve imisyonları kontrol altına almak amacı ile Hava kalitesi Modelleme, Emisyon, İmisyon örnekleme ve analizleri.
– Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükûnunun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli çevre mevzuatına uygun Gürültü ve Titreşim Ölçümleri, Akustik Rapor Hazırlanması ve Gürültü Haritalama.
– İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili Toz, gaz, gürültü, titreşim, termal konfor, aydınlatma, asbest, radyasyon, elektromanyetik alan ölçümleri, analizleri ve raporlanması.