Item image

CNR Group Madencilik Sondaj İnş. Dan. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
09:00 - 18:30
Salı:
09:00 - 18:30
Çarşamba:
09:00 - 18:30
Perşembe:
09:00 - 18:30
Cuma:
09:00 - 18:30
Cumartesi:
09:00 - 18:00
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

2011 yılından beri Tecrübeli ve Profosyonel kadromuzla Karotlu Maden Sondajı, Su Sondajı, Jeotermal Sondaj, Etüt Çalışması, Rapor Hazırlanması, Maden Sahası Satışı ve Danışmanlık Hizmetleri vermekteyiz.

SU SONDAJI
Firmamız su sondaj çalışmalarını sahanın jeolojik özelliklerini dikkate alarak iki tür olarak gerçekleştirmektedir.

GEVŞEK ZEMİNLERDE ROTARY (ÇAMURLU) SONDAJ
Gevşek ve zeminler olarak adlandırılan kil, kum, çakıl tipi malzemeler sondaj sırasında dökülme ve çökme yapabildiklerinden dolayı bu tip malzemelerden oluşan zeminlerde rotary-çamurlu sondaj yöntemi uygulanmaktadır. Bozuk formasyonlarda su sirkülasyonunun (dolaşım) sakıncalarını ortadan kaldırmak üzere sirkülasyon maddesine sudan fazla bir yoğunluk ve viskozite ve ayrıca jel kuvveti sağlamak üzere çeşitli katkı maddesi ilavesi ile meydana getirilen çamura “sondaj çamuru” denir.Bu katkı maddelerinin suda uzunca bir süre süspansiyon halinde kalabilmeleri gereklidir.Bunu sağlamak üzere, kil ve bentonit cinsinden maddeler kullanılmaktadır.Yoğunluğu ve viskoziteyi etkilemek üzere diğer bazı maddeler de katılabilmektedir. Kesici ve öğütücü bir matkabı döndürmek suretiyle zemin içinde kırılan parçalar sondaj çamuru vasıtası ile dışarı atılarak meydana gelen boşluk içersinde ilerlenilerek zemin delinir. Makinanın pompası vasıtası ile havuzdan emilen su veya sondaj çamuru ,motordan aldığı dönme hareketini matkaba ileten ve delme takımı (sondaj takımı) adı verilen, boruların içinden geçerek delme takımı ile kuyu cidarı arasındaki boşluktan yükselip zemine çıkar.

SERT VE KAYA ZEMİNLERDE HAVALI SONDAJ
Sert ve kaya formasyonlarda fazlaca yarık ve çatlak bulunan hallerde sondaj dolaşım çamuru bu çatlaklardan kaçar ve normal dolaşım sağlanmaz.Bu gibi hallerde çamurlu sondaj ekonomik olmayacağından basınçlı havalı sondaj kullanılır. Havalı sondajlarda delinecek formasyon yıkılmaya müsait olmayacak,formasyon kil gibi yapışkan maddeler içermeyecek ve formasyon içerisindeki nem veya su miktarı kesintilerin dışarı atılmasına engel olmayacaktır. Havalı sondajlarda sondaj sıvısı yerine basınçlı hava kullanılır.Çamur ve hava kullanabilecek şekilde dizayn edilen havalı su sondaj makinaları, rutubetsiz, kuru veya sirkülasyon temin edilemeyecek kadar çatlaklı kalker formasyonları için kullanışlıdır.Yani temizleme işleminin hava ile yapıldığı bir döner sondaj yöntemidir. Havalı sondaj yönteminde çamur pompasının yerine kompresör görev üstlenmiştir.

MADEN SONDAJI
Yeraltının yapısını ve yeraltı zenginlikleri ( doğaltaş,kömür, metalik maden, vb.) hakkında bilgi toplamak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir.

Amaçlarına göre maden sondajları;
1. Arama Sondajları : Aranması öngörülen maddelerin (yeraltı doğal zenginliklerin) yeraltında varlığının olup olmadığını saptama amacı ile yapılan sondajlardır.
2. Geliştirme Sondajları : Yeri saptanan herhangi bir yeraltı doğal zenginliğinin büyüklüğünü belirlemek ve içerdiği maddelerin dağılım alanını saptamak için yapılan sondajlardır. Bunlara ‘tespit kuyuları’da denir.
3. Üretim Sondajları : Sınıfları belirlenen yataktan üretim yapmak için (Petrol,doğalgaz, su, kükürt yataklarında olduğu gibi) belirli bir plana uygun olarak açılan kuyulardır.
4. Yardımcı Sondajlar : Bir yatağın işletilmesi için gerekli bazı koşulları sağlamak amacı ile yapılan sondajlardır. Maden arama amaçlı karotiyer vasıtasıyla yapılan sondajlara maden sondajları adı verilir. Maden araması yapılacak sahada daha önceden jeofizik yöntemler ile belirlenen noktalarda düşünülen derinliğe göre değişik çaplarda karotiyer ile yerin altındaki malzeme yeryüzüne çıkarılır. Genellikle çamurlu yöntem ile yapılan sondaj sonucu alınan karotlar karot sandıklarına yerleştirilir ve kaçıncı metrede hangi malzemenin çıktığı,aranan madenin hangi metrelerde bulunduğu tespit edilir. Maden sondajları oldukça zor ve titizlik isteyen çalışmalardır. Zemin yapısına göre muhafazalı veya muhafazasız olarak çalışılır. Düşünülen sondaj derinliği arttıkça karotiyerin çapı düşürülmelidir. Oldukça uzmanlık isteyen bu çalışmalar sonucunda karot yüzdesi en az %80 olmalıdır ki yapılan çalışmalardan elde edilen veriler ile muhtemel rezerv tayinleri yapılabilmelidir. Firmamız uzman kadroları ve tecrübesi ile siz değerli madencilerimize hizmet vermektedir.