Item image

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Bigadiç Bor İşletmesi

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
08:30 - 18:00
Salı:
08:30 - 18:00
Çarşamba:
08:30 - 18:00
Perşembe:
08:30 - 18:00
Cuma:
08:30 - 18:00
Cumartesi:
08:30 - 18:00
Pazar:
08:30 - 18:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Bigadiç Bor İşletmesi, Bigadiç ilçesinin 12 km kuzeydoğusunda Osmanca köyü hudutları içinde kurulmuştur. 1976’ya dek özel sektör tarafından işletilmekte olan maden ocakları (bugünkü Tülü Açık İşletmesinin bulunduğu saha), işletmeci Fransız şirketinin saha sınır anlaşmazlığının büyümesinden dolayı Bakanlar Kurulu Kararı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 13.02.1976 tarihli yazılarıyla Etibank’a verilmiş ve Etibank bölgedeki madencilik faaliyetlerine başlamıştır.

08.04.1976 da Emet Müessesesine bağlı Şantiye Müdürlüğü, 23.03.1977 de Tesis Müdürlüğü, 01.01.1982 de Etibank Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bigadiç Maden İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü, 01.05.1998 yeniden yapılanma ile Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı İşletme Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 31.01.2004 tarihi itibariyle de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kestelek bölgesinde arama çalışmaları 1979 yılında başlamış, 1985 yılında konsantre tesisinin devreye alınmasıyla üretime geçmiştir. Günümüzde Bigadiç İşletme Müdürlüğüne bağlı birim olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

İşletme Müdürlüğünde halen Tülü, Acep, Simav ve Kestelek olmak üzere 4 adet açık ocakta kolemanit ve üleksit cevheri üretilmektedir. 21 Mart 1980 yılında devreye alınan I. Konsantratör, 1985 yılında devreye alınan II. Konsantratör ve 2007 yılında devreye alınan III. Konsantratör tesislerinde zenginleştirilmekte, ve birincisi 1998 yılında, ikincisi 2007 yılında üçüncüsü ise 2012 yılında devreye alınan 3 adet öğütme tesisinde öğütülmüş ürün elde edilmektedir.