Item image

III. Sondaj Sempozyumu ve Sergisi

Çalışma Saatleri:
Çarşamba:
09:00 - 18:00
Perşembe:
09:00 - 18:00
Cuma:
09:00 - 17:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

3. Sondaj Sempozyumu ve Sergisi, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ve Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte 07-09 Aralık 2016 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Konge Merkezi`nde gerçekleştirilecektir.

Ülkelerin kalkınmalarını sürdürebilmeleri ve hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için daha fazla doğal kaynağın araştırılarak bulunması ve ortaya çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Geçtiğimiz yüzyıllarda yerkabuğunun yüzeyinde veya yüzeye yakın noktalarında yer alan kaynakların azalması/tükenmesi nedeniyle insanoğlu, yerkabuğunun daha derin noktalarında araştırma, üretim ve geliştirme çalışmaları yapma ihtiyacı hissetmiştir. Yerkabuğunun daha derinlerinde yer alan kaynakların araştırılması, üretimi veya geliştirilmesinde sondaj ve sondaj teknolojisinin gelişimi insanoğluna yardım etmiş bunun sonucunda da günümüz dünyasında sondaj teknolojisi ve sondaj mühendisliği hizmetleri önemli bir gelişim göstermiştir. Yerkabuğunun binlerce metre altına inilerek kaynakların keşfedilmesi, üretimi ve geliştirilmesi son yıllarda geliştirilen sondaj teknolojileri sayesinde ekonomik olarak sürdürülebilir bir noktaya taşınmış bulunmaktadır.

Ülkemizde de petrolden doğalgaza, madencilikten jeotermale, yeraltısuyu üretiminden jeoteknik hizmetlerin gerçekleştirilmesine kadar çok sayıda alanda sondaj hizmetlerinden yararlanılmakta ve sondaj teknolojisi de buna bağlı olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Böylesi bir süreçte TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası; sondaj sektöründe çalışan üreticileri, hizmet alan-veren uygulayıcıları, kamu ve özel kurum çalışanlarını bir araya getirerek;
– Sondaj çalışmasında kullanılan ürün ve malzemeler,
– Sondaj teknikleri,
– Sondaj personelinin eğitilmesi,
– Sondaj çalışması sonunda elde edilen verilerin ülke yararı gözetilerek kullanılması,
– Sondaj teknolojisindeki yeni gelişmeler,
gibi konularda işbirliği ve görüş alışverişi sağlanması amacıyla iki yılda bir gerçekleştirilen “Sondaj Sempozyumu ve Sergisi”nin üçüncüsünü ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile birlikte 07-09 Aralık 2016 tarihleri arasında ODTÜ Kültür ve Konge Merkezi`nde gerçekleştirmek için çalışmalara başlamıştır.