Item image

Madencilik Dayanışma Derneği

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
09:00 - 18:30
Salı:
09:00 - 18:30
Çarşamba:
09:00 - 18:30
Perşembe:
09:00 - 18:30
Cuma:
09:00 - 18:30
Cumartesi:
09:00 - 18:00
Pazar:
09:00 - 18:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Dünyada birçok ülkeyi kıskandıracak düzeyde maden varlığı olan ülkemiz, madencilik sektöründe gelişmişlik açısından henüz arzu edilen seviyede değildir. Derneğimiz; maden kaynaklarına öncelik veren, bu kaynakları güvenli, verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üreten ve kullanan, uluslararası ölçekte teknoloji geliştirebilen bir “TÜRKİYE” görmek istiyor. Özel sektör madenciliğini önceleyerek; demokratik, katılımcı, siyasi tartışmaların dışında, meselelerimizi karşılıklı diyalog ve ikna yöntemi ile çözen, tüm madencilik unsurlarıyla barışık, tabanın sesini her zaman dikkate alan, şeffaf, tecrübelerden yararlanan, yeniliklere fırsat sunan, bir yapıyı oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemiz ekonomisine, istihdamına çok önemli katkıları olan değerli maden işletmecilerinin ve çalışanlarının; üretime ve ihracata yönelik parlak çalışmalarının artarak sürmesini arzu ediyoruz. Derneğimiz; bu hedefleri gerçekleştirmenin, madencilikle ilgili tüm tarafların güçlü bir işbirliği ve ortak iradesi ile mümkün olabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, meseleleri bilen ve sektörümüzün farklı birimlerinde çalışmalarını sürdüren madenciler; bir araya gelerek, ortak akıl ve daha güçlü bir temsil kabiliyeti ile, “Madenciler Dayanışma Derneği”ni kurmuşlardır.”

DERNEĞİMİZİN AMACI
– Madencilik sektöründe çalışan tüm mühendis, teknik eleman, yönetici ve girişimcileri biraraya getirmek,
– Madencilik sektörünün etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek,
– Madencilik sektöründe insan kaynağının yetkinliğini artırmak,
– Madencilik faaliyetleri ile ilgili tüm bilimsel disiplinlere ait yenilikleri üyelerine aktarmak,
– Madencilik sektörüne dair sorunları belirlemek, öneriler geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçerek bu sorunların çözüme kavuşması yolunda çalışmalar yapmak,
– Madencilik faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası akreditasyona uygun yürütülmesini sağlamak veya akredite eden bir kurum haline gelebilmek;
– Dernek üyelerinin madencilik konusunda faaliyette bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdindeki başvuru ve taleplerine destek olmak, yardımda bulunmak, dernek üyelerini ilgilendiren konularda, dernek amaçlarına uygun girişimlerde bulunmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere, madencilik sektörü ve ilgili konularda davalı ve davacı sıfatı ile T.C. Mahkemelerinde taraf olmak, davalara katılmak, davalı ve davacı durumundaki üyelerine yardımcı olmak, hukuksal destek sağlamak amaçları ile kurulmuştur.