Item image

Mühendislik Jeolojisi Derneği

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
09:00 - 18:00
Salı:
09:00 - 18:00
Çarşamba:
09:00 - 18:00
Perşembe:
09:00 - 18:00
Cuma:
09:00 - 18:00
Cumartesi:
Kapalı
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin, 1976 yılında yola çıkılarak 2013’e dek gelinen 37 yıllık Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi‘nin öyküsünü özetleme gereğini duyuyoruz. Öncelikle Mühendislik Jeolojisi kavramı üzerinde durarak, konunun Türkiye’deki eğitimine ve uygulamalarına kısa bir göz atmak, daha sonra komitemizin kuruluşundan günümüze gelinceye değin gerçekleştirdiği etkinliklerinden ve son olarak da yakın gelecekteki olası gelişmeleri aktararak tarihe bir not düşmeyi ve sizleri bilgilendirmeyi meslek sorumluluğumuzun kaçınılmaz bir görevi sayıyoruz.

Ülkemizde “Mühendislik Jeolojisi” kavramının gündeme getirildiğinden bu yana 50 yılı aşkın bir zaman geçmiştir. 1960’lı yıllardan itibaren “Jeoloji Mühendisliği” gelişip, ayrı bir mühendislik disiplini ve uğraşı alanı olarak yaygınlaşırken, artan bayındırlık işlerindeki mühendislik jeolojisi uygulamaları ve bu konuda çalışan meslektaşlarımızın sayısı da giderek çoğalmıştır.

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği (IAEG)’nin tüzüğü gereğince, bu birliğe “Milli Komite”ler yoluyla üye olunabilmektedir. Bazı ülkeler 1970’den sonra, Milli Komitelerini kurmaya ve birliğe üye olmaya başlamışlardır. Bu arada Türkiye, DSİ Genel Müdürlüğü Yeraltısuları ve Jeoteknik Hizmetler Dairesi aracılığıyla, Milli Komite kurma yoluna gitmiş ve bu amaçla Haziran 1974’de hükümete başvurmuştur.

Uluslararası Mühendislik Jeolojisi Birliği’nin 1974’de Berzilya’nın Sao-Paulo kentinde yapılan 2. Kongresi‘ne ve toplantılarına katılan Prof. Dr. Kemal ERGUVANLI, bu durumu IAEG’nin Genel Kuruluna iletmiş ve kurul yapılan bu başvuruyu olumlu bularak, 22 Ağustos 1974’te Türkiye’nin birliğe üyelik girişimini onaylamıştır.

Milli Komitelerin işlevlerinin sona ermesi nedeniyle Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi’nin Haziran 2013’te yapılan son Genel Kurulu’nda milli komite yerine dernekleşme şeklinde aynı amaçla hizmete devam edilmesi ve Milli Komite’nin mevcut Yönetim Kurulu üyeleri tarafından “Mühendislik Jeolojisi Derneği” adıyla bir derneğin kurulması şeklinde tavsiye kararı alınmış ve Milli Komite’nin faaliyeti sona ermişti. Bu tavsiye kararı doğrultusunda, Milli Komite Yönetim Kurulu üyeleri yukarıda belirtilen tavsiye kararı doğrultusunda derneğin tüzük çalışmalarına başlayarak tamamlamış olup, dernek tüzüğünün 27.07.2013 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’ne teslim edilmesiyle Mühendislik Jeolojisi Derneği (MühJeoDer) resmen kurulmuştur. Bu süreçte ayrıca Dernekler Masası’nın önerileri doğrultusunda tüzükte bazı küçük değişiklikler de yapılarak tüzüğe son şekli verilmiş olup, onaylanmış dernek tüzüğü ekte bilgilerinize sunulmuştur.