Item image

Ömer Halis Demir Üniversitesi - Maden Mühendisliği Bölümü

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
09:00 - 18:00
Salı:
09:00 - 18:00
Çarşamba:
09:00 - 18:00
Perşembe:
09:00 - 18:00
Cuma:
09:00 - 18:00
Cumartesi:
Kapalı
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Ömer Halis Demir Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, nitelikli Maden Mühendislerinin yetiştirilmesi başta olmak üzere, ülkemizin önemli maden potansiyeline sahip olduğu Orta Anadolu Bölgesindeki endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile metalik cevher oluşumlarının ekonomiye kazandırılması, madencilik konusundaki problemlere çözüm getirilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Ömer Halis Demir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2005 yılında kurulmuştur. 2008-2009 eğitim-öğretim yılından itibaren eğitim-öğretime başlanmıştır.

Maden Mühendisliği Bölümü’nün Lisans Programı, her biri 30 AKTS değerinde 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade eder. Bölümümüz Maden İşletme ve Cevher Hazırlama Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Halen 2 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi bölümde görev yapmaktadır. Bölümümüz Maden işletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi, ve Cevher Hazırlama olmak üzere 3 Anabilim Dalından oluşmaktadır. Bölümümüzdeki çalışma grupları tarafından TÜBİTAK destekli projeler yürütülmektedir. Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Fizik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında Maden mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, mühendislik matematiği ve diferansiyel denklemler gibi mühendislik formasyon derslerine ek olarak meslek derslerini alırlar. Üçüncü sınıfta Maden mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, üçüncü ve dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (Maden işletme, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi, ve Cevher Hazırlama) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar. Dördüncü yılın sonunda hazırlamış oldukları Lisans Tez’ini başarıyla savunan öğrenciler programdan Maden Mühendisi unvanıyla mezun olurlar.

2005–2006 eğitim-öğretim yılı başında tam donanımlı modern binasına taşınan Ömer Halis Demir Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, bilgisayar destekli derslikleri ve yeni laboratuar cihazları ile lisans öğrencilerini, proje destekli özel amaçlı AR-GE laboratuarları ile lisansüstü öğrencilerini günümüz teknolojisine katkı sağlayacak yetkin Maden Mühendisleri olarak yetiştirmektedir.