Item image

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. - Siirt Bakır İşletmesi

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
08:00 - 18:30
Salı:
08:00 - 18:30
Çarşamba:
08:00 - 18:30
Perşembe:
08:00 - 18:30
Cuma:
08:00 - 18:30
Cumartesi:
08:00 - 18:30
Pazar:
08:00 - 18:30
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. – Siirt Bakır İşletmesi; Siirt ilinin Şirvan ilçesine bağlı Madenköy’de bulunan Madenköy bakır sahasının rezerv arama ve değerlendirme çalışmaları 1969 yılında MTA’nın gerçekleştirdiği jeolojik ve jeofizik yöntemlerle başlamış, sonraki yıllarda gerçekleştirilen arama sondajları ile devam etmiştir.

Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Siirt Madenköy sahasını 2004 yılında devir almış olup, bir yandan sahada arama ve rezerv değerlendirme çalışmalarını sürdürürken, 2005 yılından itibaren madencilik faaliyetlerine başlamış, Haziran 2006 tarihinde bakır cevheri zenginleştirme tesisinin devreye alınmasıyla üretim faaliyetlerine de başlanılmıştır. 2005-2012 yılları arasında ara katlı göçertme yeraltı madenciliği metodu uygulanarak üretilen tüvenan cevher, 2012 yılından bu yana saha koşullarının elvermesi ile açık ocak madenciliği yöntemi ile üretilmektedir.

2014 yılında bağımsız değerlendirme kuruluşu olan MicromineConsulting Services tarafından gerçekleştirilen ve sahanın Şirketimiz tarafından devir alınmasından bu yana açılan sondajlar da dikkate alınarak yapılan uluslararası JORC koduna uygun rezerv hesaplama çalışmaları neticesinde sahada 41,5 milyon ton tüvenan cevher bulunduğu belirlenmiştir. Sahadan üretilen tüvenan bakır cevheri yıllık 1.650.000 ton cevher işleme kapasiteli cevher işleme tesisine gönderilerek bakır konsantresi üretilmektedir. Şirketimiz Madenköy sahasından 2016 yılı Mayıs sonu itibari ile 10.337.443 ton tüvenan cevher, 713.198 ton yaş bakır cevheri üretmiştir.

Park Elektrik A.Ş. yerel halkın kapasitesinin geliştirilmesini ve bu sayede bölgenin kalkınmasının sürdürülebilir kılınmasını desteklemektedir. Madenköy bakır ocağı yatırımı bölgede ciddi bir istihdam kaynağı yaratmaktadır. Park Elektrik A.Ş. Madenköy İşletmesi bünyesinde çalışan işçilerin büyük çoğunluğu civar köy ve ilçelerden istihdam edilmektedir.