Item image

Sintek Madencilik Makina San. İnş. Dan. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Çalışma Saatleri:
Pazartesi:
08:00 - 19:00
Salı:
08:00 - 19:00
Çarşamba:
08:00 - 19:00
Perşembe:
08:00 - 19:00
Cuma:
08:00 - 19:00
Cumartesi:
08:00 - 18:00
Pazar:
Kapalı
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Sintek Madencilik Makina San. İnş. Dan. ve Dış Tic. Ltd. Şti., çimento tesislerinde ve büyük yatırımlı projelerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan şirket kurucuları tarafından 2005 yılında Ankara’da kurmuşlardır. Şirketimiz, kısa bir zaman içerisinde bilgi birikimi, deneyimleri ve nitelikli kadrosuyla, gelişmekte olan ülkemizde önemli bir yere sahip olan çimento yurtiçinde ve yurtdışında anahtar teslimi kurmuş olduğu ve işletmeye aldığı tesisler, vermiş olduğu mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ve proje geliştirme konularında kendini kanıtlamış, sektörde haklı bir saygınlığa ve güvenilirliğe sahip olmuştur.

Şirketimiz, sektörün makine ve ekipman temini, kapasite ve proses hesapları konularında da ciddi ve sürekli çalışmalar ve araştırmalar yapmakta olup, yurtdışındaki önemli makine ve ekipman firmaları ile temaslarını sürdürmekte ve bir kısmının Türkiye temsilciliğini yapmakla birlikte belli başlı anahtar ekipmanları da kendi mekanik imalat fabrikası bünyesinde imal etmektedir. Şirketimiz müşteri memnuniyetini esas alarak, taahhütlerini işin tekniğine uygun, kaliteli ve süresinde bitirilmesinde azami özeni gösteren, takım çalışmasını, güvenilirliği ilke edinen bir anlayışa sahiptir.

Çimento Endüstrisi
– Hammadde Kırıcı Ünitesi Konveyor Bantlar İmalat ve Montajı
– Hammadde Homojenizasyon (Reclaimer&Stacker) İmalat, Temin ve Montaj
– Farin Değirmen Ünitesi İmalat ve Montajı
– Farin Silosu Mekanik Aksamı İmalat ve Montajı
– Kömür Değirmen Ünitesi İmalat ve Montajı
– Döner Fırın Ön Kalsinasyon ve Ön Isıtıcı Dizayn, İmalat ve Montajı
– Döner Fırın Ünitesi Temin, İmalat ve Montajı
– Klinker Soğutma Ünitesi Temin, İmalat ve Montajı
– Çimento Öğütme Ön Ezici Sistemleri (Roller Press, V Seperatör, VSK Tipi Seperatör) Temin İmalat ve Montajı
– Çimento Öğütme Ünitesi Bilyalı veya Dik Değirmen Temin, İmalat, Montajı
– Paketleme Ünitesi Temin, İmalat ve Montajı
– Big Bag Dolum ve Tartım Sistemleri
– Katkı(Tras, uçucu kül, cüruf) Kurutma Öğütme Ünitesi İmalat ve Montajı
– Uçucu Kül Dozajlama ve Sevk Sistemleri
– Jet – Pulse Torbalı Filtre İmalat ve Montajı

WHR Atık Isı Dönüşüm Sistemleri
Enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığı günümüzde, kaynakları verimli kullanmak işletmeler açısından büyük önem taşımaktadır. Sintek Ltd. Şti, çimento sektörü, alçı sektörü, demir-çelik endüstrisi ve cam sanayinde atık gazlardan enerji üretmektedir. WHR, Waste Heat Recovery kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve Türkçeye “Atık Isı Geri Kazanımı” olarak çevrilebilir. Başta çimento sektörü olmak üzere, demir-çelik ve cam sanayi gibi yüksek ısıl işlemlere sahip olan proseslerde kullanılmayan ısıl enerjiden, elektrik enerjisi üretimi teknolojisidir. WHR sistemlerinin en önemli özelliği, üretilen enerjinin ekonomik ve çevre dostu olmasıdır.Enerji fiyatlarının ve enerji verimliliği bilincinin artması ile WHR sistemlerinin sanayide kullanımı gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. WHR sistemlerinde temel ekipmanlar boyler, türbin, jeneratör, toz çökeltme sistemi, soğutma kulesi ve kimyasal arıtma sistemidir. Bu sistemlerde kullanılan boylerler genelde özel tasarlanmış, yüksek teknolojili tek kademeli, çift kademeli ya da flaşörlü boylerlerdir. WHR sistemleri genel olarak yüksek sıcaklıklı atık gazlar için klasik buhar teknolojili ya da düşük sıcaklıklı atık gazlar için organik Rankine dönüşümü teknolojili olabilir. Klasik buhar kullanan sistemlerde ısıl değeri yüksek olan atık gazın enerjisinden boylerde faydalanılarak buhar üretilir. Daha sonra bu buhar türbine gönderilerek jeneratör yardımı ile elektrik enerjisi elde edilir. Türbin çıkışından elde edilen su soğutularak yeniden kullanılmak üzere kimyasal arıtma ünitesine gönderilir. WHR sistemlerinin özellikle çimento sektöründe kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Çimento fabrikalarının 280-350°C arasındaki ön ısıtıcı sonrası atılan gazlardan ve soğutma çıkışında 250-300°C olan ve çoğunlukla direkt olarak atmosfere atılan gazlardan elektrik elde etmek mümkündür. Ortalama 3200 ton/gün klinker üretimine sahip bir klinker üretim hattından,kullanılan teknolojiye ve hammaddenin rutubetine bağlı olarak 3,0 ila 6,0 MW arasında bir elektrik enerjisi elde edilebilmektedir.

FGT – FGD Hizmetleri
FGD olarak bilinen baca gazı desülfürizasyon teknolojisi, fosil yakıtla çalışan termik santrallerde bacadan atılan yanma gazından sülfür oksit (SO2)’nin ayrıştırılma işlemidir. Asit yağmurlarının sebebi olan sülfür dioksitin termik santrallerdeki emisyon miktarının elimine edilmesinde, bir çok ülkede günümüzde caydırıcı yasalar yürürlükte bulunmaktadır. FGD sisteminin termik santrallerin sülfür dioksit emisyonunda ortalama iyileştirmesi genellikle %99 seviyelerindedir. Uygulama bakımında farklılıklar gösteren FGD sistemi, temelde alçıtaşının oksidasyonunu baz alan ıslak FGD (wet FGD) ve kuru sorbent enjeksiyonunun kullanıldığı kuru FGD (dry FGD) olmak üzere ikiye ayrılır. Islak tip FGD sistemlerinde Yüksek SO2 geri kazanımı, absorpsiyon kimyasallarının geniş uygulanabilirliği ve kimyasal prosesin yönetiminde büyük çapta bir bilgiye gerek duyulmaması bu prosesin avantajları arasında yer almaktadır. Bu sebeple kullanılan en yaygın baca gazı arıtma sistemidir. Islak FGD sistemi yan ürünü kuru, toz halinde bir katı artıktır ve bileşenlerine bağlı olarak stabilizasyondan sonra dolgu malzemesi (örn. Yol yapımı) olarak da kullanılabilir. Kuru tip FGD sistemi ise düşük yatırım sermayesi ve enerji maliyeti, daha az alan ihtiyacı ve su kullanımındaki tasarruf sebebiyle tercih edilmektedir. Sintek Madencilik olarak anahtar teslim sunduğumuz çözümlerimizde firmaların mevcut durumları göz önünde bulundurularak her iki tip baca gazı arıtma sisteminde çalışma yapabilmekteyiz.