Item image

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2018)

Çalışma Saatleri:
Çarşamba:
10:00 - 18:00
Perşembe:
10:00 - 18:00
Cuma:
10:00 - 17:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

11-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Zonguldak Dedeman Hotel’de yapılacak olan Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi’nin hazırlık çalışmalarına başlanmış bulunulmaktadır. Bu kongrede de, öncekilerde olduğu gibi, kömürün aranmasından tüketimine kadar geçen süreçte kömür madenciliğinde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlar bilimsel verilerle tartışılacaktır. Ayrıca; sektördeki teknolojik gelişmelerin sergileneceği “Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi” de kongre süresince ziyaret edilebilecektir.

Türkiye Uluslararası Kömür Kongresi 1978 yılından bu yana iki yılda bir yapılmaktadır. Ulusal ölçekte başlayan bu kongre, kömür madenciliğinin hemen hemen her yönü ile ilgilenen ve dünyanın her yerinden madencilerin katıldığı uluslararası bir organizasyona dönüşmüş bulunmaktadır. Başlangıcından bu güne kadar kömür kongrelerinde 762 adet yerli, 100 adet yabancı bildiri sunulmuştur. Kömür kongresi, geleneksel olarak, Türkiye’nin tek taşkömürü rezervlerinin yer aldığı Zonguldak’ta yapılmaktadır. Bu bölgedeki kömür madenciliğinin geçmişi yaklaşık 170 yıl öncesine dayanmaktadır.

KONGREDE İŞLENECEK KONULAR

1. Kömür Madenciliğinin Bilim ve Teknolojisi
• Arama ve Değerlendirme
• Havza Madenciliği
• Mekanize Kazı ve Tahkimat Uygulamaları
• Kömür Hazırlama ve Zenginleştirme
• Ultra Temiz Kömür Teknolojileri
• Kömür Yakma Teknolojileri ve Enerji Üretimi
• Demir-Çelik Endüstrisinde Kok Kömürü Kullanımı
• Delme ve Patlatma Teknolojileri
• Modelleme ve Bilgisayar Uygulamaları
• Denizaltı Madenciliği
• Açık İşletme Madenciliği
• Madencilik ve Çevre

2. Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Havalandırma
• Tahkimat
• Kendiliğinden Yanma, Gaz ve Toz Patlamaları
• İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
• Gürültü, Titreşim, Aydınlatma ve İklimlendirme
• Solunabilir Toz ve Pnömokonyoz
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Mevzuat ve Uygulamaları
• Madencilikte Risk Yönetimi ve Değerlendirme Yöntemleri
• Tahlisiye, Acil Durum ve Kriz Yönetimi

3. Kömür Madenciliğinde Ekonomi Politikaları ve Sosyal Sorunlar
• Geçmişten Günümüze Kömür Madenciliği
• Madencilikte Özelleştirme
• Üretim ve Tüketim Politikaları
• İş ve Maden Hukuku
• Kömür Kentlerindeki Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşam
• Kömür İşletmeciliğinin Sorunları
• Maden Mühendislerinin ve Çalışanların Eğitimi
• Kömür Piyasalarındaki Gelişmeler
• Madencilik Mevzuatı

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi (ICCET 2018) - Katılım Formu