Item image

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi

Çalışma Saatleri:
Salı:
10:00 - 18:30
Çarşamba:
10:00 - 18:30
Perşembe:
10:00 - 18:30
Cuma:
10:00 - 18:30
Yetkili İletişim Yol Tarifi

Sevgili Meslektaşlarımız, Değerli Bilim İnsanları,
Sizleri, 11-14 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi’ne davet etmekten kıvanç duyuyoruz.

Bu kongrede, dünyanın çeşitli ülkelerinden değerli uzmanların, bilim insanlarının ve sanayicilerin oluşturacağı geniş bir platformda, madencilik alanındaki en yeni teknoloji ve üretim yöntemleri sunulup tartışılacaktır. Ayrıca, kongrenin yanı sıra, dünyanın önde gelen makine ve ekipman üreten firmalar da sergide yer alacaktır.

KONGRE’NİN AMACI
Her iki yılda bir istikrarla düzenlenen ve yarım asırlık bir geçmişiyle, Türkiye Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, madencilikle bağlantılı çeşitli alanlardan, birçok ülkeyi temsil eden akademisyenleri, mühendisleri, danışmanları, yöneticileri, politikacıları, yatırımcıları, endüstri uzmanlarını ve tedarikçileri bir araya getiren, geniş katılımcılı bir platform olup, Türkiye’nin en büyük madencilik etkinliklerinden birisidir.

Maden fiyatlarının gerilemekte olduğu ve bu nedenle, madenciliğin geleceğinin tartışıldığı bu dönemde gerçekleştirilecek olan kongrede; dört gün boyunca, hem geleneksel madencilik konu ve sorunları, hem de madenciliğin sürdürülebilirliğinin bilimsel, teknik boyutları ve bunların toplumsal yansımaları ele alınacaktır. Bunların yanı sıra, günümüzün yeni ürünleri, donanımları ve teknolojik gelişmeleri sergilenecek, ayrıca toplumsal ve kültürel etkinlikler düzenlenecektir.

Bu bağlamda, bilimsel ve teknik konuların tartışılmasının da ötesinde, kongrenin temel amacı, sektörün değişik birimlerinden gelen delegeler arasında iş geliştirme ve girişim adına yeni fırsatlar yaratmaktır.

KONGRE’NİN KONULARI
• AB Uyum Sürecinin Madenciliğe Etkileri
• Boyut Küçültme ve Sınıflandırma
• Coğrafi Bilgi Sistemleri, Küresel Konumlandırma Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri
• Çözelti Madenciliği
• Delme, Patlatma, Tünel, Yeraltı Yapıları ve Kazı Uygulamaları
• Denizaltı Madenciliği
• Endüstriyel Hammaddeler ve Doğaltaşlar
• Fiziksel Zenginleştirme
• Geri Kazanım
• Havalandırma
• Hidrometalurji ve Biohidrometalurji
• Isı Madenciliği (Jeotermal Enerji)
• İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
• Jeoistatistik (Kestirim ve Simülasyon)
• Jeometalurji
• Kaya Gazı
• Kaya Mekaniği ve Jeoteknik Uygulamalar
• Kıymetli Metaller
• Kömür Gazlaştırma -Kömür Dönüştürme Teknolojileri
• Kömür Hazırlama
• Küçük Ölçekli Madencilik
• Maden Arama Çalışmaları, Maden Jeolojisi
• Maden Ekonomisi ve Finansmanı
• Maden Kapatma, Atık Yönetimi ve Yeniden Düzenleme-İyileştirme
• Maden Mekanizasyonu
• Maden Tasarımı ve Planlaması
• Madencilik Politikaları ve Maden Hukuku
• Madencilik Sektörünün Politik, Tarihi, Kültürel ve Toplumsal Boyutları
• Madencilik ve Çevre
• Madencilik ve Su
• Madencilik ve Enerji
• Madencilikte Eğitim
• Madencilikte Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi
• Madencilikte Sanal Gerçeklik ve Yapay Zekâ
• Metan Gazı Üretimi ve Metan Drenajı
• Mineral-Malzeme Karakterizasyonu ve Proses Mineralojisi
• Modelleme, Simülasyon ve Optimizasyon
• Sondaj Teknolojisi
• Susuzlandırma ve Kurutma
• Temiz Kömür Teknolojileri
• Tesis Tasarımı ve Kontrolü
• Uzay (Asteroit) Madenciliği
• Yüzey Kimyası ve Flotasyon