Item image

Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM 2017)

Çalışma Saatleri:
Çarşamba:
10:00 - 18:00
Perşembe:
10:00 - 18:00
Cuma:
10:00 - 17:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

Türkiye 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi (MERSEM 2017); ilki 1995 yılında yapılan Türkiye I. Mermer Sempozyumu ile başlayıp 2010 yılında 7’inci Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ile birlikte uluslararası statü kazanan kongreler serisi, 2014 yılında Globalstone 2014 adıyla devam etmiştir. Bu seri, 9. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi ve Sergisi olarak devam edecek ve 13-15 Aralık 2017 tarihleri arasında TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından Antalya’da düzenlenecektir./p>

Kongrenin amacı, Mermer ve Doğaltaş Sektöründeki sorunların incelenmesi ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi ve yönetici çevrelerin aynı platformda buluşturularak yakın bir iletişimin sağlanmasıdır./p>

Son yıllarda bölgemizde ve Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında, Türkiye Doğaltaş sektörünün de bu gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Bu kongre kapsamında, ülkemizin maden ihracatı içindeki ortalama %45’lik payını tek başına üstlenen Doğaltaş sektörünün mevcut ve gelecek durumunun sektörün tüm paydaşları tarafından ayrıntılı olarak tartışılması hedeflenmektedir. Bu nedenle sizlerin de kongreye katılım ve katkılarınızı bekleriz.

Kongre Konuları
• Dünya ve Türkiye Doğaltaş Potansiyeli
• Mermer Ocak İşletmeciliği ve Yöntemleri
• Mermer Fabrika İşletmeciliği
• Mermer İşleme Makinaları ve Teknolojisi
• Yüzey İşleme Teknolojileri
• Doğaltaş Ekonomisi
• Dış Ticaret ve Pazarlama Stratejileri
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği
• Sektörel İnsan Kaynakları ve Mesleki Eğitim
• İstihdam Sorunları
• Yasal Mevzuatlar
• Mimaride ve Güzel Sanatlardaki Uygulamaları
• Yapı ve Dekorasyon
• Doğaltaş Stadardizasyonu, Kalite, Ambalaj ve Analizleri
• Çevre Etkileşimleri ve Artıkların Değerlendirilmesi
• Sektör Yan Sanayi
• Yeni Ürün Geliştirme ve Yeni Üretim Teknolojileri
• Tarihsel Süreçte Doğaltaş Kullanımı
• Doğaltaş Sektöründe İnovasyon