Item image

Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi (INERMA)

Çalışma Saatleri:
Çarşamba:
09:00 - 18:00
Perşembe:
10:00 - 18:00
Cuma:
10:00 - 18:00
Cumartesi:
10:00 - 17:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

INERMA (Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi); Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Clarion Events işbirliği ile, 27-30 Eylül 2017 tarihlerinde, İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Dünyada ikinci defa düzenlenen INERMA (Uluslararası Enerji Hammdeleri ve Enerji Zirvesi), 27-30 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleşecek. Akademisyenleri ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek olan organizasyon, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı ve Domino Fuarcılık A.Ş. işbirliği ile düzenlenirken, enerji hammadeleri ve enerji konularında, yurtiçi ve yurtdışındaki bir çok gelişmenin sunulacağı bir platform olma özelliğini taşımaktadır.

Enerji ve enerji stratejileri, enerji hammaddeleri konularının ele alınacağı zirvede Kömür, Petrol, Doğalgaz, Kaya Gazı, Hidroelektrik, Nükleer Hammaddeler, Jeotermal, Bioyakıt Teknolojileri, Güneş, Rüzgâr ve Hidrojen Enerjisi gibi konularda bilgi paylaşımı sağlanacak. Yaygın ve alternatif enerji kaynakları ile güncel gelişmeler, INERMA 2017 kapsamında katılımcılarla buluşacak.

Enerji konusunun uluslararası boyutta ve tüm akademik çevrelerde ele alınması adına İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile yapılan işbirliği çerçevesinde, akademik kurul oluşturularak üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörden seçici kurul tarafından belirlenen bildiriler zirve süresince tüm katılımcılara sunulacak.

Zirvede uzmanlar tarafından 10 adet çağrılı ve çok sayıda bilimsel bildirinin yanı sıra endüstriyel uygulamaların yer aldığı sunumlar yapılacak. Tarihin en eski ve yaygın enerji kaynağı olan kömürün üretimi, enerjiye dönüşümü ile alternatif enerji kaynakları hakkındaki güncel gelişmeler INERMA 2017 kapsamında sunulacak. Bunun yanı sıra petrol ve enerji ürünleri de dünyada farklı formlarda en yaygın kullanım alanı olmaları dolayısıyla yeni gelişmeleriyle birlikte katılımcılara anlatılacak.

Bakanlık uzmanları ile yerli ve yabancı otoritelerin katılacağı açık oturumlar da INERMA kapsamında organize edilecek. Oturumlarda petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji stratejilerini nasıl etkileyeceği ve devamlılığı konusu uzmanlar tarafından tartışılacak. Konusunda ilk defa düzenlenecek olan enerji zirvesi INERMA kapsamında ayrıca enerji teknolojileri ile makine ve teçhizatlarının tanıtılacağı, eş zamanlı endüstriden firmaların katılımlarıyla bir sergi de düzenlenecek.

Kamu Kurumları da INERMA’DA
İş dünyasıyla akademik çevreleri bir araya getirmesi anlamında büyük önem taşıyan INERMA 2017, Türkiye’nin en önemli kamu kuruluşlarının katılımı ile gerçekleşecek. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından desteklenen INERMA’ya katılım gösterecek kamu kurumları arasındaysa, MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü), TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı), DSİ (Devlet Su İşleri), EÜAŞ (Elektrik Üretim A.Ş.), EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), BOTAS (Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi), BOREN (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü), MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü), TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu), GAZBİR (Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği), ETİMADEN İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alıyor.

INERMA 2017 Kapsamında Ele Alınacak Konular
– Dünyada, Türkiye’de Enerji ve Enerji Stratejileri
– Enerji Verimliliği ve Depolama
– Kömür ve Enerji
–– Arama, Üretim ve Zenginleştirme
–– Temiz Kömür, Gazlaştırma ve Sıvılaştırma
–– Enerji Santralleri ve Emisyon Kontrolü

– Petrol ve Enerji
–– Arama, Üretim, Kullanım Alanları
– Doğalgaz ve Enerji
–– Arama ve Üretim
–– Enerji Santralleri ve Emisyon Kontrolü

– Kaya Gazı (Shale Gas) ve Enerji
– Hidroelektrik Enerji
–– Su Kaynakları
–– Enerji Santralleri

– Nükleer Hammadde ve Enerji
–– Uranyum, Toryum Aranması
–- Üretim ve Cevher Hazırlama
–– Yakıt Teknolojileri
–– Nükleer Santral Teknolojileri

– Jeotermal Enerji
–– Arama, Üretim ve Kullanım Alanları
– Güneş ve Rüzgar Enerjisi
– Atıktan Enerji Üretimi