Item image

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017

Çalışma Saatleri:
Çarşamba:
08:30 - 17:30
Perşembe:
09:00 - 18:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 – 7 Aralık 2017 tarihinde Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi kamu ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler, İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ profesyonelleri ve STK temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da düzenlenecektir.

Kongremizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında; merkezi ve yerel yönetim uygulamaları, yönetim sistemleri, çalışan sağlığı, hukuk, teknik, uygulanabilir ve sürdürülebilir iş modelleri, yürürlükteki mevzuat, uluslararası standartların uygulanması konu başlıklarından hareket edilerek alt oturumlar düzenlenecektir. Bugüne kadar düzenlediğimiz çalıştay, seminer ve sempozyumlardan elde ettiğimiz tecrübeler sonucunda uluslararası kongremizde; çalışma hayatında İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü ile farkındalığının yaygınlaştırılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması, üretim kayıplarının ve bu kayıpların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin minimize edilmesi hedeflenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından bu sene ilki düzenlenecek olan ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONGRESİ’ nde (INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS)-IOHSC2017 ülkemizde ve diğer ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve standartları, özel sektörde ve kamuda ; özellikle yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmelerin sunularak bilgi paylaşımı amaçlanmaktadır.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017 - Davet Mektubu

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi 2017 - Kongre Programı