Item image

VIII. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu

Çalışma Saatleri:
Perşembe:
09:30 - 18:30
Cuma:
09:30 - 18:30
Cumartesi:
09:30 - 18:30
Pazar:
09:30 - 18:00
Yetkili İletişim Yol Tarifi Şirket Yetkilisi Misiniz?

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Kütahya`da düzenlenecektir. Sempozyumun amacı, ülkemizde çok çeşitli sektörlerde kullanılmakta olan kırma taşların (agregaların) kullanıcıya tanıtılması, verimliliklerinin ve ekonomiye katkılarının araştırılması, bu alandaki teknik ve bilimsel gelişmelerin geniş kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi ve yönetici çevrelerinin aynı platformda buluşturularak yakın bir iletişimin sağlanmasıdır.

Sempozyumda bildirilerini sunmak veya bildiriler kitabında yayınlatmak isteyen kişi ve kuruluşların “yazım kurallarına uygun bildiri tam metinlerini” en geç 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Sempozyum Yürütme Kurulu‘ na ulaştırması gerekmektedir. Bildirinin kabul edilip edilmediği 15 Ağustos 2016 tarihine kadar yazarlara bildirilecektir. Ayrıca Sempozyumda seçilen bildiriler “International Journal of Economic and Environmental Geology” dergisinin Tematik sayısında Yayınlanacaktır.

SEMPOZYUM KONULARI
– Ulusal ve Uluslararası Ürün Standartları
– Kırmataş Üretiminde Kalite Yönetimi
– Kırmataş Hammadde Kaynakları ve Mühendislik Özellikleri
– Kırmataş Ocaklarının Kazı ve Teknolojisi
– Delme-Patlatma Tasarımı ve Uygulamaları
– Hammadde Hazırlama ve Teknolojisi
– Beton, Asfalt ve Balast Agregaları
– Endüstriyel Uygulamalar
– Alternatif Hammadde Kaynakları
– Arama, Planlama, Fizibilite
– İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
– Kırmataş Ocak İşletmeciliğinin Çevresel Etkileri ve Sürdürülebilirlikleri