Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’na göre, yenilenebilir kaynaklara hızlı geçiş süreci nedeniyle, fosil yakıt alanındaki şirketler 10 trilyon dolarlık kömür, petrol, doğalgaz ve diğer varlıkları yeraltında bırakmak zorunda kalabilir.

Paris Anlaşması, Türkiye’nin de aralarında olduğu 190’dan fazla ülkenin imzaladığı iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefliyor. Anlaşma sera gazı salımını azaltma ve küresel sıcaklık artışının 2 derecenin altında tutulmasını kapsıyor.

Bloomberg’de yeralan habere göre, iklim değişikliğiyle mücadele için gösterilen çabalar ve alınan önlemler dünyanın gayrisafi yurtiçi hasılasına 19 trilyon dolar katkı sağlayabilir. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından Almanya hükümeti için hazırlanan bir raporda, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının 2050 yılına kadar küresel GSYH’yi yaklaşık yüzde 0,8 artıracağı belirtildi. Hükümetler, küresel ısınmayla ilgili Paris Anlaşması uyarınca yeşil enerji kaynaklarını harekete geçiriyor.

Kaynak: yesilhaber.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir