Greenpeace ve CoalSwarm’ın birlikte hazırladığı bir araştırma raporu, tüm dünyanın hızla kömürlü termik santrallerden uzaklaştığını gösteriyor.

Tüm dünyada 23 ülke, eyalet ve şehir, enerjide kömürden aşamalı olarak çıkmaya başladı ya da 2030’a gelindiğinde tamamen kömürden kurtulmalarını sağlayacak eylem planlarını hazırladığı belirtilen rapora göre 2014’ten bugüne enerji üretiminde kademeli olarak kömürden vazgeçen ülke, eyalet ya da kentlerin sayısı altıyı buldu; 17 ülke ya da şehir de 2030’a kadar kömürden kademeli olarak çıkışın planını hazırladı.

Aynı araştırmaya göre, 2010’dan bugüne kömürlü termik santral işleten ya da inşa eden 1,675 şirketin dörtte biri sektörden çekildi. Bir başka deyişle 370 kömürlü termik santral -Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık altı katı- emekliye ayrıldı ya da projeler hiç hayata geçirilmedi.

Kaynak: wwww.kanalben.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir