Birbirine bitişik veya 500 metreye kadar olan sahalar, Maden Bölgesi yapılabilecek. Ortaya tek bir tüzel kişilik çıkacak. Böylece verim artacak, maliyetler düşecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının maden rezervlerinin verimli işletilmesi amacıyla üzerinde çalıştığı düzenlemenin detayları netleşiyor. Düzenleme ile birbirine yakın veya bitişik maden ocakları için birleştirme formülü getiriliyor. Buna göre ruhsatların birbirine bitişik olduğu alanlar veya 500 metreye kadar olan sahalar, Maden Bölgesi yapılabilecek. Maden Bölgesinin sınırları, Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından belirlenecek. Değerlendirmesi olumlu olan sahalarda teknik çalışmalar yapılacak. Yapılan yatırımın tutarı, bölgedeki ihale taban bedelinin belirlenmesi, her bir ruhsata ait rezerv miktarının tespiti, bu çalışmalar arasında yer alacak. ‘Maden Bölgesi’ ilan edilen şehirlerde, Valilik tarafından komisyon oluşturulacak. Komisyonlarda valilik, belediye ve ruhsat sahibi şirketten birer kişi olmak üzere 3 kişi bulunacak. Ayda en az bir defa toplanılacak. Maden bölgesinde ve ruhsat sahasında, madencilik faaliyetlerinin proje ve plana göre yürütülmesini de bu komisyon kontrol edecek. Faaliyetlerin çevreye etkileri ölçülecek, gerekli tedbirler için harekete geçilecek. Maden Bölgesi içinde kalan ruhsatların, tüzel kişiliğe haiz bir şirkette birleştirilmesi için ruhsat sahiplerine 6 ay süre verilecek. Bu bölgelerde rödovans sözleşmesi yapılamayacak.

Kaynak: www.turkiyegazetesi.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir