Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak olan rezerv Alanındaki Yeraltı Maden İşletmesi ile Kül Düzenli Depolama tesisi çin ÇED Değerlendirme Raporu Halkın Görüşüne Açıldı.

Alpu Termik Santrali’ nde tam yükte yılda 7.000 saat çalışılacaktır. Santralde ana yakıt olarak yılda yaklaşık 7.854.000 ton (1.122 ton/sa) yerli kömür (linyit) tüketilecek olup, kömürün ortalama alt ısıl değeri 2.107 kcal/kg’dır. Kazana beslenecek kömürdeki kükürt (S) oranı % 1,3 olup, kömür içeriğindeki kül miktarı % 27,5 civarındadır. Santralde kömürün üretimine bağlı olarak 35 yıl boyunca tüketilecek kömür miktarı ise yaklaşık 274.890.000 tondur.

Alpu Termik Santrali’nde ihtiyaç duyulacak yıllık kömür miktarı 7.854.000 ton olacaktır. Kullanılacak kömür % 27,5 kül içeriğine sahip olup, oluşacak toplam uçucu kül+kazan altı külü miktarı 2.163.000 ton/yıl (309 ton/sa- 2.163.000 m3 /yıl) olacaktır. Ayrıca; BGD ile kükürt giderimi için kireçtaşı sisteme beslenecektir. İşlem sonucunda 637.000 ton/yıl (91 ton/sa-523.140 m3 /yıl) BGD atığı alçı taşı oluşacak ve söz konusu atığın da kül ile birlikte depolama alanında depolanması sağlanacaktır. Bu durumda toplam atık miktarı 2.800.000 ton/yıl (400 ton/sa-2.686.140 m3 /yıl) olacaktır.

ESKİŞEHİR İli TEPEBASI, ilcesinde KOZLUBEL, BEYAZALTIN, KIZILCAÖREN, AĞAPINAR, GÜNDÜZLER mevkiinde ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından yapılması planlanan ALPU TERMİK SANTRALİ VE BU SANTRALE KÖMÜR SAĞLAYACAK OLAN REZERV ALANINDAKİ YERALTI MADEN İŞLETMESİ İLE KÜL DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ projesi ile ilgili olarak hazırlanan son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. Komisyonun sonuçlandırdığı Çevresel Etki Değerlendirme Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta on(10) gün görüşe açılır. Bakanlıkça projeyle ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de dikkate alınır. Bakanlık halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonunun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai olarak kabul edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 10 (on) gün halkın görüşüne açılmış olup, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde ESKİŞEHİR Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat edebilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: www.enerjiportali.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir