Sivas Kangal’da Eğricek Köyü sınırları içinde açılmak istenen Bakırtepe Altın Madenine mahkemeden üçüncü kez durdurma geldi. Eğricek köylüleri, Çevre ile Peyzaj Mühendisleri Odaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının projeye ilişkin verdiği ÇED olumlu kararının iptali için dava açmıştı.

Sivas İdare Mahkemesinin oybirliğiyle aldığı kararında Kasım 2017 tarihli bilirkişi raporundaki tespitlere dikkat çekildi. Buna göre altın madeninin etkileri özetle şöyle anlatıldı: “Eğricek köylüleri patlatmalar nedeniyle oluşacak tozdan etkilenecek. Solunum sistemi problemleri oluşabilecek. Eski mera arazisinin bir kısmının ÇED alanı dışına çıkarıldığı ancak bitişiğinde bulunan halihazır mera arazisinin ise bütünselliğinin bozulduğu, hayvan trafiği ve hareketliliğinin sınırlandırılmış olduğu, toz ve ses kirliliği sonucu mera ve meradan yararlanan canlılar üzerinde olumsuz etkilere yol açtığı ve madencilik faaliyetinin etrafında bulunan mera arazisine olumsuz etkilerde bulunduğu.”

Sivas İdare Mahkemesi, 19 Mart 2018 tarihli kararında bu bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Bu değerlendirmenin ardından “Dava konusu işlemin iptaline” karar verildi.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir