Madencilikte ‘yerlileşme’ çalışmaları kapsamında Türkiye’de bora dayalı sanayinin geliştirilmesi desteklenerek, Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB) kurulacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın madencilik, Ar-Ge, inovasyon ve akıllı şebekeler hakkında yerlileştirme hedefleri belli oldu. Buna göre, Ar-Ge ve inovasyonun yerlileştirilmesi hedefleri kapsamında Türkiye’nin zengin maden kaynaklarının katma değeri yüksek nihai ürünler şeklinde pazarlanarak ekonomiye kazandırılması için maden arama ve üretim teknolojilerine, cevher işleme/zenginleştirme yatırımlarına yönelik Ar-Ge ve teknoloji transferlerine ağırlık verilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretiminde kullanılan malzemelerinin ürün geliştirme ve Ar-Ge süreçleriyle ilgili mevzuat alt yapısı tamamlanacak. Yerli kömürün değerlendirilmesi için temiz kömür teknolojilerinin uygulanması kapsamında, kömürün zenginleştirilmesi, gazlaştırılması ve sıvılaştırılmasına yönelik Ar-Ge çalışmalarına hız verilecek. Yerli imalatın geliştirilmesi ve Türkiye’nin imalat sanayinin elektrik üretim santrallarının yapımına azami katkı sağlaması için teşvik modelleri geliştirilecek.

Madencilik hedefleri kapsamında ise Türkiye’de üretilen maden kaynaklarından yarı mamul ve mamul üretimine yönelik cevher zenginleştirme, Ar-Ge ve teknoloji transferi şartı getirilecek. Maden işletme ve cevher zenginleştirme için yerli teknolojilerinin geliştirilmesi desteklenecek. Bor cevherinden ekonomik değer üretilecek. Sürdürülebilir yenilikler sağlanmaya çalışılacak ve Türkiye’de bora dayalı sanayinin geliştirilmesi desteklenerek, BOROSİB kurulması için gerekli çalışmalar yürütülecek. Madencilikte kamu ve özel sektör işbirliği modelleri sisteme adapte edilecek.

Kaynak: www.aksam.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir