Dünyanın değişik yerlerinde, yaşadığımız coğrafyada ve ülkemizde geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılı içerisinde de yüzlerce insanın ölümü ile sonuçlanan katliamlar, devam eden savaşlar tüm insanlığın vicdanını yaralamış ve geleceğe dair endişelerin artmasına neden olmuştur.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası olarak savaşa karşı barışı, ölüme karşı yaşamı savunmaya devam edeceğimizi, sevgiyi, barışı, dostluğu ve adaleti katleden her türlü terörü kınadığımızı belirtmek istiyorum. Yaşadığımız yıl içerisinde patlayan bombalar ve çatışma ortamı nedeniyle yaşanan ölümlere 15 Temmuz Kalkışması nedeniyle ilan edilen OHAL ve yayınlanan KHK`lar da eklenince sorunlarımız daha da artmıştır. OHAL ve KHK`lar ülkemizde demokrasiden, özgürlüklerden, eşitlikten bahsedenlerin samimiyetini bir kez daha göstermiştir.

15 Temmuz Kalkışması’na karşı yürütülen mücadele hukukun ilkelerinden uzaklaşarak bilimden, emekten ve halktan yana olan demokratik muhalefete karşı dönüştürülerek aralarında üyelerimizin de bulunduğu binlerce öğretmen, doktor, mühendis ve mimar ya görevlerinden uzaklaştırılmış ya da ihraç edilmişlerdir. Demokrasinin ve hukukun ülkemize egemen olduğu gün arkadaşlarımızın alınları ak, başları dik bir şekilde görevlerine döneceklerine inanıyoruz.

Kaynak: www.maden.org.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir