Erdemir’in iştiraki Erdemir Madencilik tarafından yapılması planlanan Demir İşletmesi Kapasite Artışı projesi ile ilgili “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı verildi. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Sivas ili Dıvrığı, ilcesi Derindere mevkiindeki Erdemir Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan IV. GRUP MADEN (DEMİR) İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIŞI projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararı verilmiş olup SİVAS Valiliği(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer’i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması ve ÇED Yönetmeliği gereğince yatırımın başlangıç, inşaat dönemine ilişkin izleme raporlarının Bakanlığımıza, projede yapılacak Yönetmeliğe tabi değişikliklerin de SİVAS Valiliklerine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) iletilmesi gerekmektedir.”

Kaynak: www.guneyekonomi.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir