Giresun Belediyesi’nin hazırladığı ve İller Bankası tarafından kabul edilen proje kapsamında, belediye mücavir alanlarının imar planına esas mikro bölgeleme jeolojik-jeoteknik haritası çıkarılıyor.

İller Bankası’nca ihalesi yapılan proje ile Giresun belediyesi mücavir alanları teknik ekipler tarafından taranıyor. İller Bankası ve Belediye İmar Müdürlüğü teknik uzmanlarının denetiminde yürütülen sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Kerim Aksu, afet risklerinin ölçülüp, veri tabanı oluşturulacağını belirterek şunları söyledi:

“Mücavir alan içinde kalan tüm bölgelerin jeolojik haritası çıkarılacak. Sondaj çalışmalarından elde edilen verilere göre 1/1000 ve 1/ 5000 ölçekli imar planına esas ayrıntılı jeolojik-jeoteknik haritalar oluşturulacak. Bu çalışma kent yapılanması ve gelişimi için büyük önem taşıyor. Mücavir alan ve sınırları içinde kalan planlı alanlarda yerleşime uygunluk değerlendirmesi yapmak ve afet zararlarının azaltılması hedefleniyor. Bu çalışma belediyemiz tarafından teknik anlamda yapılan ilk çalışma özelliği taşımaktadır.”

Haziran ayı ortalarında tamamlanacak olan arazi çalışmalarının ardından elde edilen veriler raporlanıp harita olarak düzenlenecek.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir