Başta İstanbul Cebeci’de olmak üzere birbirine çok yakın ve çok sayıda ayrı maden sahasına birleştirme geliyor. Vergi ve SSK yapılandırma tasarısına eklenen önerge ile madenler ya kendi birleşecek ya da bakanlık bütün ruhsatları iptal edecek.

Cebeci’deki taşocakları olmak üzere birbirine bitişik ya da yakın maden sahalarına birleştirme formülü getirildi. Getirilen yeni düzenlemeye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında yapılacak üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri nedenlerden dolayı bakan onayı ile maden bölgesi ilan edebilecek. Maden bölgesindeki ruhsatlar birleştirilebilecek. Birleştirmeye dahil olmayan ruhsat sahiplerinin ruhsatları iptal edilecek. Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdülkerim Yörükoğlu, İstanbul Cebeci’de 22 ruhsatın olduğunu belirterek, taşocaklarının olduğu bölgeye günde 3 bin kamyonun girip çıktığını söyledi. Vergi ve SSK primlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemenin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na dün verilen bir önerge ile maden ruhsatlarında birleştirme modeli getirildi.

Kaynak: www.hurriyet.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir