JESDER ‘Sektör Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerjinin aranması, keşfi ve işlenmesi sürecinde karşılaşılan zorluklar, bu süreçte oluşan masraflar ve sürecin tümünde yapılması gerekenler söz konusu raporda belirlendi.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER), ‘Sektör Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Yerli ve Milli enerji kaynağımız jeotermal enerjiyle üretilen elektriğin ekonomiye katkısı sayısal verilerle sunulurken, YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması) tarafından verilen alım garantisinin sektörün devamlılığı için gerekliliğine yönelik vurgu yapıldı. Yatırımlar sayesinde jeotermal enerjiden üretilen elektriğin ülke ekonomisine, temininde dışa bağımlı olunan doğalgaz vb. kaynaklardan tasarruf edilmesi gibi sayısız katkı sağladığı belirtildi. Raporda ayrıca; Türkiye’de mevcut jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik ile yaklaşık 330 bin ton akaryakıtın ve 1 milyar m3 doğalgazın ithalatını azalttığı, bu sayede de ülke ekonomisine 260 milyon dolarlık bir katkı sağlandığı belirtildi. An itibariyle kurulu güç üzerinden ödenen vergi ve yasal yükümlülükler ile birlikte jeotermal elektrik santrallerin ülke ekonomisine katkısının yıllık 440 milyon doları bulduğuna vurgu yapıldı.

Tamamının yerli yatırımcılar tarafından yerli sermaye ile yapılması, sektörde yabancı yatırımcı bulunmaması nedeni ile yurt dışına hiçbir kâr transferinin olmaması. Yatırımların yüzde 70’inin Türkiye’de üretilen yerli aksam ile gerçekleştiği temiz bir enerji olması nedeniyle Dünya Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası tarafından düşük faiz oranlarıyla kredilendirilmesi Jeotermal enerjinin avantajları olduğu belirtildi.

Kaynak: www.jeotermalhaberler.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir