Maden Sahaları İhale Yönetmeliği, bugünkü 21 Eylül 2017 tarihli ve 30187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak: www.kamusaati.com