Maden arama ve üretiminde bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak ve kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kuruluyor.

Banka, maden arama, araştırma ve üretimi sırasında üretilen veriler ve numuneleri arşivleyecek. Bunların kullanıma sunulmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşım kolaylaşmış olacak. aynı bölgede yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilecek. Kamu kaynakları etkin verimli ve ekonomik kullanılacak. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’nın (TÜVEK) çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Türkiye genelinde kamu ve özel sektör tarafından yürütülen maden arama ve araştırma faaliyetlerinde elde edilen tüm jeolojik veri ve dokümanlar, en geç işletme aşamasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda TÜVEK’e iletilecek.

Kaynak: www.dunya.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir